ETORKINEKIN BAT

Arreta eta orientazoa

Tablón de anunciosNeurtzeko eta orientatzeko baliabidea, pertsona gizarte-, lan-, eta prestakuntza-alorrean eta eremu juridikoan dauden baliabideetara eta tresnetara gerturatzeko; horrez gain, txertaketa-ibilbidea ezarri nahi da honako printzipioetatik abiatuta:

  • Prebentzioa
  • Gizarteratzea
  • Jabekuntza
  • Aniztasunaren trataera
  • Beste elkarteekin koordinazioa, osagarritasunerako bideak eta elkarrekiko lankidetza bilatuz.

Conde Mirasol 11-lonja1ª, Bilbao · Telef y Fax: 94.416.06.60 · info@etorkinekinbat.org